Informace

Internet věcí (IoT)

Internet věcí (IoT) představuje pro obchodní partnery významnou příležitost, jak zvýšit hodnotu jejich aktivit u zákazníků díky tomu, že jim umožní získávat a zpracovávat cenná data z objektů, se kterými nebylo možno dříve komunikovat.

Arrow podporuje zákazníky v oblasti internetu věcí po celou dobu životního cyklu IoT řešení – od získání prvotních informací prostřednictvím senzorů, přes vybudování kompletní IoT infrastruktury včetně hardwaru, konektivity či řešení pro datové analýzy až po činnosti související s ukončením životního cyklu IoT řešení. Má unikátní postavení na trhu, neboť díky spolupráci sesterských společností Arrow ECS, Arrow Components, Arrow Inteligent Systems a Arrow STECH pokrývá kompletně problematiku tvorby a provozu IoT řešení – From Sensor to Sunset™
From Sensor to Sunset™ reprezentuje komplexní portfolio technologií Arrow pro budování od senzorů, bezdrátové konektivity a bran až po cloudové platformy, získávání dat, jejich agregaci a vizualizaci, analýzy a zabezpečení. K dispozici je široká škála služeb v oblastech jako navrhování řešení, integrace, výroba, logistika, financování, bezdrátová konektivita s fakturačními službami, marketing, monitorování a správa služeb nebo udržitelné a bezpečné ukončení životního cyklu IoT řešení.

S čím může Arrow obchodním partnerům pomoci:
  • Tvorba projektů pro internet věcí. Obchodní partneři mohou využívat výhod našich expertních návrhů, technické podpory, online zdrojů a nástrojů pro spolupráci a přístup k jedné z nejrozsáhlejších světových online databázi referenčních návrhů a informací o komponentách. Komplexní IoT portfolio sestává z 64 tisíc produktů více než 800 dodavatelů, takže umožňuje pokrýt celou šíři IoT řešení – From Sensor to Sunset™. 
  • Bezpečná, efektivní infrastruktura. Specialisté Arrow pro IoT komponenty mohou pomoci s optimálním výběrem senzorů, protokolů, bran a prvků pro zajištění konektivity, zatímco síťoví specialisté pomohou s rozhodnutími týkajícími se sítí, cloudu a hostingu
  • Správa její zabezpečení. Nástroje Arrow pro správu usnadňují uživatelům zajištění vzdálené správy zařízení. Ověřené bezpečnostní praktiky zajišťují, že každý IoT projekt je chráněn na všech úrovních – od zařízení, přes brány, cloud až po datová centra, v každém bodě v průběhu přenosu dat.
  • Průběžná podpora a inovace. Arrow neustále zdokonaluje a inovuje svou podporu partnerům v průběhu celého životního cyklu jejich IoT projektů, pomáhá jim nasazovat a využívat nejúspěšnější IoT praktiky a poskytuje jim přístup k širokému ekosystému IoT specialistů.
  • Partnerský program. Arrow uvedl v regionu EMEA program na podporu internetu věcí – IoT Innovator Program. Účelem nové iniciativy je podpořit v regionu EMEA ekosystém internetu věcí (IoT) a pomoci obchodním partnerům vstoupit na trh IoT.
Kontakt pro projekty IoT:

Jakub Müller
Business Development Manager
T +420 720 759 743
E jakub.muller@arrow.com