Informace

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
platné ode dne 1.7.2014 pro obchodní vztahy mezi

ARROW ECS, a.s. (dále pouze Prodávající)
a obchodními partnery (dále pouze Kupující)


Obchodní podmínky.pdfObchodní podmínky.pdf